15 janvier 2015 ~ 0 Commentaire

Mi ankaŭ volas ludi! (erotika rakonto)

Mi ankaŭ volas ludi!
(fonto: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4edc71ec01000brk.html )

antaŭ vi legas, tio povas esti interesa: https://volapug.wordpress.com/2015/01/18/tabuaj-vortoj-en-esperanto-vortaro/ (vortaro de la « tabuaj vortoj » en esperanto)

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Do bone, oni iras en teatron. Mi ne estas entuziasmigita, sed kion mi ne farus por Pavel?

Fine mi ankaŭ ŝatas teatron kaj kiam mi estis lastfoje en la Nacia Teatro? Antaŭ kelkaj monatoj!Bone, sed ĉi tiun operon mi vidis almenaŭ dekfoje…

Tiel mi parolis kun mi mem, kiam mi kiel kutime staris antaŭ plena ŝranko nur en subvesto kaj estis pripensanta, kion surpreni.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Melodio de mia mobiltelefono interrompis min en mia propra interparolo – alarmo signifanta, ke mi jam devas iri. Ĉiam en subrobo – aĥ! – parfumon, pli belan mamzonon, ŝtrumpojn, sed kiun veston? Mi prenas la unuan, mallongan bluan. Ankoraŭ mansaketon, tukon, lipruĝigilon, ŝlosilojn… tamen mi venos malfrue!

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

La tramo veturis nekredeble malrapide kaj mi estis en la renkontiĝoloko je dudek minutoj pli malfrue.
« Pardonu… » mi klopodis mieni aminde kaj ekskuze.
« Mi scias, nenion diru, vi ne kaptis la tramon, » li diris ridinte kaj kisis min sur la vangon. « Sed almenaŭ dek tramojn, ĉu ne? » Ni eniris en la teatran konstruaĵon.
« Kie ni sidos? » mi demandis.
« Mi aĉetis loĝion. »

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Ni suprenkuris la ŝtuparon kaj ni atingis tion. Tuj kiam ni eniris en nian loĝion, eksonis la unuaj tonoj de la opero. La malnovaj, konataj tonoj. Mi ĉirkaŭrigardis. La teatro estis preskaŭ plena. Sidi supre havas la avantaĝon, ke vi povas observi preskaŭ tutan spektejon. Mi ĉiam ŝatadis observi per lorneto homojn malsupre en la teretaĝo – virinajn vestojn kaj virajn intergambojn. Mi imagadis, kion ili faros, kiam kun siaj inoj revenos hejmen. Nun jam estis bedaŭrinde mallume. Sed mi vidas aliajn interesaĵojn.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Super la scenejon oni projekcias anglan tradukon. Mi sekvas la bluan radion ĝis la loko, de kie ĝi venas. Malgranda ejo en la mezo de la balkono, verŝajne por la iluministoj kaj sonteĥnikistoj. Sub malgranda lampeto sidas bela knabo. Subite malfermas kaj fermas la pordo malantaŭ kaj eniras fraŭlino. Ŝi sidiĝas sur liaj genuoj, brakumas lin, kisas lin kaj la lampeto hasíná. La situacio tie povas esti pli ol interesa.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Kaj Pavel? Li adoras operon. Li estas sidanta preskaŭ senmove kaj fascinigite observas agadon sur la scenejo. Kvazaŭ li ne scius, ke mi sidas apud li.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo
Tiel estiĝis mia plano, kiel delogi lian atenton alien. Mi tuŝis leĝere lian ŝultron – li neniel reagis. Do mi ŝovis miajn fingrojn sur liaj brusto, ventro, mi karesis la enaj femurojn. Li ekrigardis min surprizite, sed nenio plu. Do rekte al la trezoro. Tre leĝere mi tuŝis la kalsonon en lia intergambo. Li ekmovis kaj turniĝis al mi.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Mi ne rigardis lin, mi sekvis la scenejon. Kvazaŭ nenio okazus mi komencis malzipi lin. Li kaptis min kaj forŝovis min, sed mi ne lasis min kaj remetis la manon tien, kie ĝi estis kaj elŝovis la belaĵon elen. Li ekrigardis min nekompreneme. Mi ĉiam trankvile sekvis la scenejon – li turnis sin tien ankaŭ, sed ne zipis sin. Mi prenis mian silkan tukon kaj ĉirkaŭvolvis ĝin ĉirkaŭ la granda belaĵo kaj komencis tireti ĝin tien kaj reen.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

La mola frotado estis ekscitanta lin. Li apogis sin je la seĝo, kaptis la apogilo kaj ete klinis la kapon reen. Mi kaŝis min malsupre inter la seĝoj, deprenis la tuketon kaj kisis la pinton de lia peniso – ĝi estis tuta humida kaj ekscitita. Mi kaptis ĝin firme en la manon. Ŝajnis al mi, ke ĝi ankoraŭ pli malmoliĝis. Malrapide, tre malrapide mi estis movanta mian manon tien-reen, la alian manon mi enŝovis en la kalsonon, kaptis la saketon kaj karesis ĝin perfingre. Mi mole kisis la pinton de la kaco kaj ĝi humidiĝis kaj plidolĉiĝis. Mi ameme mordis ĝin kaj rapidigis la movadon. Mi enŝovis la tutan balanon en mian buŝon kaj karesis ĝin perlange. Tuj mi sentis varman fluaĵon ŝpruci en mian gorĝon. Mi ne ĉesis ĝis la fino. Poste mi elŝovis ĝin el la buŝo kaj multfoje kisis ĝin. Mi remetis ĝin en la kalsonon sub firman zipon.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo
Mi sidiĝis denove sur mian lokon, Pavel rigardis la scenejon kaj rapide spiris. Mi kisis lin sur la orelon. Kiam li ekrigardis min, mi min denove tute koncentris je la opero. Li nenion diris.
Eklumiĝis ĉiuj lumoj, aplaŭdo, fino. Mi ekrigardis lin ridinte, li aspektis surprizita kaj lacigita.
Li diris: « Neniam plu faru tion al mi! » Leviĝis kaj eliris. Do, mi ne atendis tiun reagon. Obeeme kaj malgaje mi iris malantaŭ li. Li ne parolis, eĉ ne ekrigardis min, antaŭ ol ni venis al lia aŭto. Li malfermis al mi la pordon. Mi estis konfuzita, kion tiom malbonan mi faris – ĉu li amas operon tiom, ke mi malbonigis al li la unikan kulturan travivaĵon? Li ekrigardis miajn malgajajn okulojn kaj fine li ekridis, pli bone dirite ekridegis, brakumis min kaj kisis.

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

« Venontfoje mi ankaŭ volas ludi! » li diris.

(fonto: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4edc71ec01000brk.html )

 

amikinoj_unblog

Ĝis baldaŭ!

Ĉefpaĝo

Nun, kelkajn ligilojn…  :-)

Pri Hip-hip en esperanto:

http://hiphopesperanto.blogspot.fr/

http://fiaesperantisto.tumblr.com/

Morfinema, esperanta blogo tute malsama…

https://morfinema.wordpress.com/

La blog de mitomaniul’

https://mitomaniulo.wordpress.com/

gejaj rakontoj en esperanto

http://gejaj-petolajhoj.blogspot.fr/

P0031342a

pub_erotika_blogo (2)

 

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo
Klaku por vidi la bildon en plena paĝo

 

 

 

Virtuala Esperanto-Biblioteko

La Flavaj Pagxoj de Esperanto

 El Popola Ĉinio - la retejo kun novaĵoj el Ĉinio kaj el la tuta mondoMonda Asembleo Socia (MAS) - la reta asembleo de tiuj, kiuj volas ne nur legi Le Monde diplomatique en Esperanto, sed ankaŭ diskuti kaj agi.Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Multlingva informcentro pri Esperanto

Librokatalogo de Universala Esperanto-Asocio

Virtuala Esperanto-BibliotekoEsperantaj gazetoj kun interreta eldono

Le Monde diplomatique en Esperanto

Ĝangalo (en la momento ne funkcianta !)- Sindikata Mondo Labourstart

http://www.esperanto.net/

http://esperanto.com/ 

Mi ankaŭ volas ludi! (erotika rakonto) 1

titolo amori

http://www.esperanto.net/: Multlingva Informcentro pri Esperanto

http://babilejo.org/

Lernu.net

http://eo.lernu.net/

Universala Esperanto Asocio

http://www.uea.org/aktuale/ls

Neniam milito inter ni

http://neniammilitointerni.over-blog.com/

 

 

Pri Hip-hopo en esperanto:

http://hiphopesperanto.blogspot.fr/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

gejaj rakontoj en esperanto

http://gejaj-petolajhoj.blogspot.fr/

star-tattoo-design-1 belulino

http://fiaesperantisto.tumblr.com/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Morfinema, esperanta blogo tute malsama…

https://morfinema.wordpress.com/

La blog de mitomaniul’

https://mitomaniulo.wordpress.com/

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

Ĉefpaĝo

mamo;porno;XXX;pornografio;sekso;amori;fiki;pugo;pugoj;gluteo;gluteoj;nuda;nudajxo;nuda?o;picxo;picxoj;pi?o;pi?oj;cico;cicoj;ekshibicio;erotika;mamo;mamoj;mamego;mamegoj;belulino;kaco;erotismo;pornografio;?i?o;?uro;feti?ismo;fluti;midzi;seksumi;sesdekna?i;kokri;langumi  ;?i?o;?uro;?iesulino;midzo;midzumo;fluti,esperanto  ;erotika blogo en esperanto  ;esperanta erotika blogo

 

kaj nun jen kelkaj kanzonoj en esperanta lingvo kiun vi povas senpage elŝuti.

JES JES JO

Mi ne havas amikon

Esperanto

La Biciklo

Seksperanturismo

Rezista Festo

Hiphopa Epopeo

Amika man

JES JES JO

(plena hip-hopa kompilo estas senpage elŝutebla ĉi tie: http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/175687)

Ĉefpaĝo

 

ATENTU!!! TIU ARTIKOLO TEMAS INTER ALIAJ PRI:

porno,XXX,pornografio,sekso,amori,fiki,pugo,pugoj,gluteo,gluteoj,nuda,nudajxo,nudaĵo,picxo,picxoj,piĉo,piĉoj,cico,cicoj,ekshibicio,erotika,mamo,mamoj,mamego,mamegoj,belulino,kaco,porno,XXX,pornografio,sekso,amori,fiki,pugo,pugoj,gluteo,gluteoj,nuda,nudajxo,nudaĵo,picxo,picxoj,piĉo,piĉoj,cico,cicoj,ekshibicio,erotika,mamo,mamoj,mamego,mamegoj,belulino,kaco,erotismo,pornografio,ĉiĉo,ĉuro,fetiĉismo,fluti,midzi,seksumi,sesdeknaŭi,kokri,langumi,ĉiĉo,ĉuro,ĉiesulino,midzo,midzumo,fluti, esperanto,erotika blogo en esperanto,esperanta erotika blogo, esperanta porna blog, seksa esperanto,tabuo,esperanto, internacia lingvo,pornaĵo,erotikaĵo,,erotismo,pornografio,ĉiĉo,ĉuro,fetiĉismo,fluti,midzi,seksumi,sesdeknaŭi,kokri,langumi,ĉiĉo,ĉuro,ĉiesulino,midzo,midzumo,fluti,esperanto,erotika blogo en esperanto,esperanta erotika blogo, esperanta porna blog, seksa esperanto,tabuo,esperanto, internacia lingvo, pornaĵo, erotikaĵo… ktp

 

 

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Celebnu |
Divine Léa |
Cybèle |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Volapug'
| Kamapicture
| SEKSA ESPERANTO